Wikia


Een Bantoen is de periode die Ubaqia erover doet om een rondje om zijn eigen as te draaien. Een Bantoen wordt onderverdeeld in 15 delen die Banta's worden genoemd, deze zijn weer op te delen in 150 Manta's en die weer in 10 Minti's. In een Ubaqia-Grepaan zit 578 keer een Bantoen, dus in de tijd dat Ubaqia om Grepa draait, draait hij 578 keer om zijn eigen as. Maar deze 578 Bantoens zijn te verdelen over 10 periode's die Bantoena's

worden genoemd. Er zijn dan 5 Bantoena's met 57 Bantoens, 2 Bantoena's met 58 Bantoens en 3 Bantoena's met 59 Batoens.
Bantoen-Kalender

Een oude Bantoen-kalender (Stampoot)Een Bantoen kan je indelen in 4 delen:
0 t/m 6 Banta --> Het is hier helemaal donker, de meeste Irantoe slapen.
6 t/m 9 Banta --> Lichte pulseringen tot volledige pulseringen van Grepa tezien, de meeste Irantoe hebben een interne klok die hen om 6 Banta wakker maakt.
9 t/m 13 Banta --> Volledige pulseringen die steeds weer iets minder worden te zien, dit is het dagdeel waar het meeste in gewerkt wordt.
13 t/m 0 Banta --> Lichte pulseringen, de meeste Irantoe stoppen met werken en hun interne klok laten hun om 0 Banta in slaap vallen.

Er zijn echter op een paar plekken op Ubaqia uitzonderingen hierop omdat de planeet niet volledig recht staat, maar de as staat een beetje schuin en draait niet. Dus er is altijd één deel waar het altijd donker is en één deel waar het altijd licht is. Op deze plekken worden kunstmatige pulserende lichten op grote palen gezet die, in het altijd donkere gedeelte (Darquta), zorgen voor op tijd en met de juiste felheid pulsen de Irantoe wakker maken en laten slapen. In de altijd lichte gebieden (Lighquta) worden ook grote palen geplaats en daar zitten anti-pulsen geven, deze pulsen zijn zo ingesteld dat ze de Grepa-pulsen verzwakken of helemaal tegengaan, zodat ook deze Irantoe een normaal Bantoen-ritme hebben. Deze palen heten Inversitopen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki