Wikia


Dankunir is een lofhymne die in het oud-Nirrisch de heldendaden van Nir de veroveraar bezingt.

Tekst in het oud-Nirrisch:

Da ertig elven vom nir der onstür

Wie da leve untergeltet

Ünse ruten elten trüs

Us wie da ermout dieterlet

Ondanks de beperkte inhoud en lengte van het stuk, is het toch zeer bekend, aangezien het het oudste bekende muziekstuk uit Jamann is. Het dateert van rond 200 v.c.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki