Wikia


Premier van Waaiendland

Premier van Waaiendland

De Premier van Waaiendland is er!

Maandenlang heeft het geduurd, maar nu is het eindelijk zover. De Premier van Waaiendland, gekleed als een heer uit lang vervlogen tijden met een tijdsgeest van nu, maakte op 16 September 2010 zijn intrede in Waaiendland.

Met zachte hand houd hij zijn Ministers in de hand [...] Boze tongen beweren dat de Premier er een duivels genoegen in vindt anderen op stang te jagen, maar zijn naaste medewerkers beweren nét het tegendeel.

De Premier houdt van een grapje en zélfs wanneer hij weer eens kop-van-jut is (wat wel vaker voorkomt bij Premiers) blijft hij positief en constructief overleggen en slaagt hij er op de voor hem typische beminnelijke manier nog in zijn team een tandje bij te laten steken wanneer hij dit noodzakelijk acht.

Zijn partner Adèle, noemt hem stiekem De Dirigent, omdat hij bij stress situaties wel vaker de tuin ingaat, gewapend met de één of andere partituur en de dirigeerstok (erfstuk van zijn bedovergrootvader) om er een denkbeeldig symphonieorkest te leiden.

Dat gebeurt ook wel eens midden in de nacht, bij volle maan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki