Wikia


Doimage

Het vroegere Domicantigliani gesitueerd in het Groot-Nirrerijk

Imagedomi

Dorp in het huidige Nirräch, vroeger Domicantigliani

Domicantigliani was lange tijd een kanton van het Groot-Nirrerijk.

Reeds in de middeleeuwen was Domicantigliani een graafschap, gelegen in het zuiden van het huidige Groot-Nirrerijk (aanvankelijk ongeveer het grondgebied van het huidige Nirräch, later breidden de graven het gebied uit). Het was een van de eerste vorstendommen die zich spontaan bij de Nirriaanse Bond (voorloper van het huidige Groot-Nirrerijk) voegde. Hierdoor stond Domicantigliani altijd in de gunst van de machthebbers in Nirren Stad. Hierdoor genoot dit graafschap enkele privileges.

Bij de officiële indeling van kantons in 1912 werd Domicantigliani een kanton. Lange tijd was dit het grootste kanton van het land, tot het in 1969 gesplitst werd in drie nieuwe kantons: Nirräch, Centraal Nirrerijk en Serpens.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki