Wikia


De Economie van Horigheim is al jarenlang stabiel en vertoond een min of meer constant langzaam doch gestaag stijgende lijn sinds de jaren '60 van de twintigste eeuw. De Economische Crisis die de wereld teisterde liet Horigheim nagenoeg ongemoeid en de Horigheimers gaan er in koopkracht dan ook niet op achteruit door de jaren heen. Met name de dienstensector doet het de laatste jaren goed. Horigheim is een ware kenniseconomie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki