Wikia


De Eerste Kamer is een hoog bestuurlijk orgaan in de Politiek van Immeland. Het kijkt (net als in Nederland) de Tweede Kamer na en let erop wat die tweede kamer zoal uitspookt. Een grote rol is hierin weggelegd voor Imme Roerdinkholder.

TakenEdit

De Eerste Kamer der Ire-General heeft vele taken zoals bijvoorbeeld:

  • Toezicht houden op het accepteren dan wel verwerpen van nieuwe wetten voor de regering
  • Toezicht houden op het uitvoeren van wetten en het uitdelen dan wel verwerpen van straffen voor criminelen
  • De veiligheid van de burgers garanderen en bevorderen
  • De invloed van Immeland en haar regering in binnen- en buitenland bevorderen
  • Zorgen dat de kwade bosapen uit Hillebos de grens met Immeland-Horigheim niet oversteken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki