Wikia


Dit is het Fictieve Landen:Gebruikersportaal waarop de gebruikers van de site informatie over de site kunnen vinden en waar ze regels en een verhaaltje over de onstaansgeschiedenis van de site kunnen lezen.

RegelsEdit

  1. Heb respect voor andere gebruikers
  2. Luister naar adviezen, maar wees niet opdringerig of vervelend
  3. Voel je nergens toe verplicht: de site is puur bedoeld als leuk tijdverdrijf
  4. Scheld elkaar niet uit en denk een beetje om je taalgebruik met het oog op jongere site-leden
  5. Vragen kun je stellen aan de moderatoren van wie Pierlot als oprichter de voornaamste is
  6. Verbeter gerust andermans artikelen qua opmaak en- of spelling en grammatica, maar voorkom ingrijpende veranderingen te doen zonder eerst met de maker of een moderator te overleggen.
  7. Houd rekening met elkaar en wees vriendelijk voor elkaar
  8. Heb respect voor de moderatoren en medewerkers en je medegebruikers

OnstaansgeschiedenisEdit

Pierlot richte deze site op in 2009 als tegenhanger van veel andere wikia's waarbij het steeds om één onderwerp of één fictief land gaat. Fictieve Landen, meervoud dus, is een site die draait om meerdere landen en zaken. Deze site kent een grotere vrijheid en meer mogelijkheden dan andere soortgelijke sites. De site heeft wat opstartproblemem gehad. maar uiteindelijk werd de site toch actief, en in juni waren er al 100 artikelen. In juli werd het aantal van 200 artikelen bereikt. December 2010 was een mooie mijlpaal: dankzij de inzet van met name Iscool (Imme Roerdinkholder) is de site opgeklommen naar maar liefst 300 artikelen. Met een goed gevoel ging de site het nieuw jaar in, en bleef ook in 2011 (anno nu) actief.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki