Wikia


Grepa is een klein zwart gat ergens in een rustig hoekje van het heelal. Er draaien 12 planeten op de rand van het veld, waar ze net niet naar binnen worden gezogen, verder weg draaien er nog honderden sterren om Grepa
Grepa

Grepa, sector 14/LOP-....Q (raintwid stelsel)

heen. Grepa licht samen met nog 4 andere zwarte gaten in het raintwid stelsel, deze zwarte gaten liggen zo dat er één in het midden licht en de andere vier draaien hier omheen. Grepa heeft als sector 14/LOP-....Q, de puntjes staan hierbij voor de verschillende sterren en planeten die er omheen draaien.

PlanetenEdit

De planeten die om Grepa heen draaien zijn van binnen naar buiten:


De grootste planeet is Repotwindagiopler en draait door zijn grote aantrekking tot Grepa dan ook geen rondje, maar eerder een ellips. Hiermee is er kans dat hij een van de planeten die dichterbij Grepa staan zou kunnen raken, maar er is berekend dat, dat pas zal gaan gebeuren over 1500 Repotwindagiopler-Grepaan (=10500 Ubaqia-Grepaan). De planeet zal dan opbotsen tegen Klarstomfg, dit zal ook grote gevolgen hebben voor de andere planeten eromheen, want er zullen dan enorme brokstukken gaan rondzweven in deze sector. De wetenschappers van Greognal zijn al 3 Grepaan druk bezig met wat ze ertegen kunnen doen, en ook de wetenschappers op Ubaqia zijn gestart met een onderzoeks-programma.


Greognal en Ubaqia zijn de enige twee planeten waarop inteligent leven is gevonden, verder heeft alleen Simdais leven maar niet inteligent. De Grapjia op Greognal lopen met hun technologie ook ver voor op de Irantoe op Ubuqia. Dit komt mede doordat Greognal veel eerder bestond en de Grapjia veel eerder bestonden dan de Irantoe. De Grapjia heeft de planeet Ubaqia ook al een keer bezocht met hun ruimte-programma, maar toen was de Irantoe nog niet zo geëvolueerd als nu. De twee volken leven in vrede met elkaar samen en dat moet ook wel voor de Irantoe, want het is hen pas net gelukt om naar één van hun manen te vliegen, terwijl de Grapjia al naar alle planeten in de sector is geweest.

LichtEdit

Grepa geeft ook licht, dit is de oorzaak van twee grote energie stralen die aan de noord en zuid kant van de bol wegschieten. Deze stralen pulseren waardoor het voor de bewoners van de planeten overdag ook steeds licht en dan weer wat
Energie-Grepa

Grepa met zijn energie stralen

donkerder wordt. De grote energie stralen komen er door de grote massa die het relatief kleine bolletje heeft, op deze manier wordt de aantrekkingskracht van Grepa niet alsmaar groter en hierdoor blijven de planeten en sterren die eromheen draaien bestaan.