Wikia


Hammerwijk is één van de minder bekende Raadssteden waartoe we in de regel ook Zeebroek en Gierden rekenen. Hammerwijk is klein, dunbevolkt en heeft lage geboortecijfers. De inwoners zijn arm, hebben een zwakke regering en hebben amper een cultuur: die is een samenraapsel van die van de Stikkelaars en de Horigheimers; veel Hammerwijkers zijn arme immigranten met weinig toekomstperspectieven. Zij leven in de ghetto's.

Julio Tulio heeft Hammerwijk in 1892 opgericht, voorheen maakte het deel uit van Zeebroek (oostelijk deel) en De Stikkel (westelijk deel).