Wikia


Hammerwijk is één van de minder bekende Raadssteden waartoe we in de regel ook Zeebroek en Gierden rekenen. Hammerwijk is klein, dunbevolkt en heeft lage geboortecijfers. De inwoners zijn arm, hebben een zwakke regering en hebben amper een cultuur: die is een samenraapsel van die van de Stikkelaars en de Horigheimers; veel Hammerwijkers zijn arme immigranten met weinig toekomstperspectieven. Zij leven in de ghetto's.

Julio Tulio heeft Hammerwijk in 1892 opgericht, voorheen maakte het deel uit van Zeebroek (oostelijk deel) en De Stikkel (westelijk deel).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki