Wikia


De Hammerwijkers zijn de inwoners van Hammerwijk, één van de Raadssteden. De Hammerwijkers zijn arm en bestaan voornamelijk uit arme immigranten die in de ghetto's van Hammerwijk een mistroostig en eentonig bestaan lijden. Hun levensverwachtingen zijn doorgaans laag en ze lijden een ellendig en eenzaam bestaan. Veel zijn al na andere landen vertrokken om hun geluk elders te beproeven.

Julio Tulio is de beroemdste Hammerwijker: hij stichtte Hammerwijk in 1892.