Wikia


Een Horigheimer is de benaming voor een inwoner van de machtige stadsstaad Horigheim, één van de befaamde Raadssteden en verreweg de belangrijkste.

De Horigheimers zijn een apart volkje dat praat met een bijzonder dialect. Dat merk je wel in de schrijfwijze, maar met name ook in de uitspraak van woorden en zinnen.

"Hallo, ik ben een Horigheimer!",

wordt:

"Halle, ek es enne Heurighiemer!"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki