Wikia


Een Horigheimer is de benaming voor een inwoner van de machtige stadsstaad Horigheim, één van de befaamde Raadssteden en verreweg de belangrijkste.

De Horigheimers zijn een apart volkje dat praat met een bijzonder dialect. Dat merk je wel in de schrijfwijze, maar met name ook in de uitspraak van woorden en zinnen.

"Hallo, ik ben een Horigheimer!",

wordt:

"Halle, ek es enne Heurighiemer!"