Wikia


Horigheims is de taal der Horigheimers, een apart volkje dat de machtige stadsstaat Horigheim, één der Raadssteden, al eeuwenlang bewoond (al lang voordat de plaats haar stadsrechten verkreeg).

De taal is nogal apart van uitspraak en vaak moeilijk te volgen voor buitenstaanders, maar vertoond wel degelijk overeenkomsten met andere Germaanse talen.

"Ik woon in Horigheim sinds drie jaar"

Wordt:

"Ek leffe ehn Heurighiem vennef dree joare"

En zo zijn er nog diverse andere variaties op elke zin mogelijk: met grammatica en taalkundige regels nemen de Horigheimers het niet zo nauw. Uit manuscripten gevonden in 728 (een tijd ver voordat Horigheim haar stadsrechten had verkregen) blijkt dat men deze taal al sprak en schreef in de vroege middeleeuwen, wat voorheen onbekend was. Deze manuscripten noemt men de Mantrussir Manuscripten, zij werden in 1839 door Nero Heesterlaan opgegraven in de bergen.