Wikia


Vlag van Immeland

Immeland (1998-2010) was een land dat aan Nederland grensde, in de buurt van Arnhem. In Immeland lagen de steden Ilo, Immehoofdstad en Immestad. Dit land had een rijke geschiedenis. Het volk dat in dit landje woonde noemde men de Immelanders en hun leider was Imme Roerdinkholder. Hiernaast de vlag van Immeland.

Staten voor en na Immeland
Ervinland < 1593 -1998 > Arvidland vanaf 2010

GeschiedenisEdit

In 1593 was er een eiland ontdekt genaamd : "Insula Immelandia, dit eiland had het plaatsje Scheepsdorp.

1593Edit

''Insula Immelandia" werd ontdekt. Hiermee begint de geschiedenis van Immeland. De ontdekker heette Karlobartus XI, en er was een Sivicer.

17e EeuwEdit

Voor meer Immeland in de 17e eeuw. In 1613 kwam Klaas de Hollander naar het eiland hij stichtte de stad Kumi. In Kumi was een leuke sfeer en vrouwen hadden mooie jurken en mannen JackPokkers. In 1614 werd het eilandje Immeland Derri ontdekt. In 1617 werden deze eilanden zelfstandig en werden vanaf dat moment Ervinland genoemd(Ervinland bestond van 1617 t/m 1998). In 1618 kwam hier de eerste koning van Ervinland : Klaas van Verre. In 1622 stierf de ontdekker , Karlobartus XI , kort hiervoor werd zijn zoon Karlobartus XII geboren.In 1633 ontdekte Klaas van Verre Dimitri , het derde eiland van Ervinland. In 1642 werd Karlobartus XII de tweede koning van Ervinland. In 1643 brak de Karlobartaanse Oorlog uit. In 1644 werd Karlobartus XIII (dit was , zoals je ziet , de zoon van Karlobartus XII) geboren. In 1646 was de belangrijke Slag bij Kumi , in de buurt van Kumi. dit was éen groot slagveld. Daarna , omstreeks 1655 , werd het eiland Dimitri bevrijd. Maar de Karlobartaanse Oorlog was nog niet afgelopen. Rond 1665 werd Karlobartus XIII de derde koning van Ervinland. En 1666 vond de tweede Slag bij Kumi plaats. Hieraan deelnam Karlobartus XIII en de Trezmontenier Racht van de Sterring. In 1700 kwam de Vrede van Kumi en dat was het einde van de Karlobartaanse Oorlog.

19e EeuwEdit

In 1800 bedacht Gerardus II een technische oplossing voor een aantal uitvindingen. Dit was een hoogtepunt voor Ervinland , Ervinland luidde het Nieuwe Tijdperk in. In 1801 groeide de 3 eilanden aan elkaar vast , werd Ervinland een stuk land. in 1813 groeide het aan het vasteland van andere landen vast. In 1850 was Ervinland in zijn huidige stand. Planeet Linkha werd ontdekt en hoorde ook bij Ervinland. Sinds 1868 een keizer in Ervinland. Frere-Mamalere is een periode van 1870 t/m 1910.

20e EeuwEdit

De keizer van Ervinland woonde in een bos en hij stichtte Immeheuptrethy. Sinds 1998 heet Ervinland Immeland. Immeland is vernoemd naar Imme Roerdinkholder.


21e EeuwEdit

Ilo werd gesticht , Metro , Moderne steden en veel meer. De 21e Eeuw in Immeland ging echt met de tijd mee. Ook wel het Moderne Tijdperk. Ook technologie is niet achter. De Toekomst is belangrijk. In 2010 (heden) is Immeland een groot , mooi , gezellig land.

Geschiedenis is ook te vinden bij Geschiedenis van Immeland.

Steden en Andere dingen in ImmelandEdit

Ilo , een stad in het zuiden van Immeland , grenzend aan Verlekunland.

Immehoofdstad , de hoofdstad van Immeland

Politiek en Bestuurlijke eenhedenEdit

Immeland is een land dat politiek bestuurd word door Imme Roerdinkholder , CIC Partij en IKZ.

Immeland bestaat uit Gemeentes , Districten en Provincies.

3 november 2010 wordt Arvid Roerdinkholder opvolger van Imme en heet het (drie keer raden) ... Arvidland.

25 november '10 wordt Cliff Vissers opvolger van Arvid Roerdinkholder en heet het (drie keer raden) ...Cliffland.

De bewoners van het land hopen nu dat de naam en de regering hetzelfde zal blijven; ze hebben wel baat bij een stabiele regering want dat geeft meer zekerheid.

VerwijzingEdit