Wikia


De Klassiek Liberalen, beter bekend als de KL, is een klassieke liberale partij uit de stadsstaat Horigheim. Deze partij is de tweede partij van het land, vlak achter de oudere en meer behoudende conservatieve partij.

De liberale partij ziet graag meer vrijheid voor het volk: iedereen is gelijk en zou gelijke kansen moeten hebben, positieve discriminatie is uit den boze. De liberale partij is opgericht in 1906 door Menno van Daalenberg, een schrijver en oud-politicus met een lange staat van dienst als gouverneur van West-Horigheim en als professor aan de Universiteit van Horigheim. De partij doet het recentelijk goed in de peilingen, onder leiding van Anja Hutjens, een jonge en ambitieuze nieuwe partijleidster. Stadsheer Jean Le Flamande is van de Klassiek Liberalen.

In de laatste peiling van opiniepeiler Driekus Vermeer, uit april 2010, haalt de partij haar achterstand op de Horigheimse Conservatieven, haar grootste rivaal, al in.

Deze partij heeft 23 zetels in de Horigheimer Kamer van Staat