Wikia


Caricaturen Zola Balzac

Les hommes d'aujourd'hui

De Minister van Verboden heeft het in zich. Alles wat hem onder de vingers komt en er niet kosjer uitziet, of waar hij geen weg mee weet, wordt eenvoudigweg, tot nader order, verboden.

Neem nu de cartoons van Balzac: Op een ochtend was de kabinetschef van de Minister van Verboden binnengekomen met een omslag vol cartoons. De leukste (zo deelde de kabinetshef hem lakoniek mee), had hij bovenop gelegd.

De Minister kon er niet om lachen en liet onmiddellijk een omzendbrief opstellen waarin het openbaar vertonen van de cartoons van Zola/Balzac verboden werd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki