Wikia


Nero Heesterlaan (1793-1876) vond in 1839 de Mantrussir Manuscripten, de oudste geschreven bronnen in de eeuwenoude taal der Horigheimers, het Horigheims. Deze eeuwenoude manuscripten bleken uit 726 te stammen en bevatten onmiskenbaar Horigheimerse woorden en zinnen: men had voorheen aangenomen dat de taal zo rond 950 pas was ontstaan, en geschreven bronnen hadden dit bevestigd. De schok was dan ook groot toen Heesterlaan zijn grote ontdekking deed.

Heesterlaan, een ontdekkingsreiziger, bergbeklimmer, Horigheimerse taalpurist en onderzoeker, vond de documenten verstopt onder de leren borstrok van het skelet dat hij in een grot in de bergen aantrof. Dit geraamt was onmiskenbaar gekleed als een krijger: de manuscripten vertoonden tevens brandplekken alsof hij ze had willen verwijderen en daar meer dan de helft onleesbaar was kon Heesterlaan hen maar moeilijk ontcijferen.