Wikia


De Nirrianen zijn een volk, afkomstig uit het Groot-Nirrerijk.

Rond 400 v.c. stichtte Nir de veroveraar Nirren Stad. De inwoners van deze stadstaat werden Nirrianen genoemd. Toen dit ministaatje zijn grenzen uitbreidde, trokken de inwoners verder weg, de stad uit.

Ook kan een onderscheid gemaakt worden tussen Noord- en Zuid-Nirrianen: Rond 1200 besloten de Noord-Nirrianen, die logischerwijs in het noorden woonden, zich los te wrikken van onder het juk van Nirren. Hierna ontwikkelden de Noord- en Zuid-Nirrianen zich verder apart van elkaar; zo komt het dat beide volkeren een andere taal en cultuur hebben. De noord-Nirrianen, die verder het Brudergebergte introkken, werden in taal en gebruiken beïnvloed door de lokale volkeren, die qua etniciteit verwant waren aan de Duitsers en Oostenrijkers. De Zuid-Nirrianen die aan de kusten bleven leven werden dan weer eerder beïnvloed door binnenvarende kooplui uit onder andere Italië.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nirrianen en andere volkeren, kan u altijd een bezoekje brengen aan het museum der Jamannse volkeren in Nirren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki