Wikia


De Politiek van Horigheim is een erg interessante politiek. De machtige stadsstaat Horigheim heeft een rijke historie, een rijke geschiedenis, op politiek gebied. Het land kent vele politieke partijen, de ene machtiger en belangrijker dan de andere, de ene met meer leden dan de andere. Er zijn partijen die extreem links, extreem rechts of zeer religieus zijn, maar die vormen uitzonderingen op de regel. De meeste partijen zijn: ofwel conservatief, ofwel progressief.

PartijenEdit

Hier volgt een (onvolledige) lijst van de politieke partijen die in Horigheim het meeste van belang zijn:

  1. Horigheimse Conservatieven - HC, conservatieve partij
  2. Klassiek Liberalen - KL, klassieke liberale partij
  3. Socialistische Horigheimse Partij - Socialistische partij
  4. Horigheimer Communisten - Communistische partij
  5. Progressief Linksen - progressief linkse partij
  6. Vooruit, Voorwaarts! - populistische partij
  7. Partij voor Mensch en Dier - partij voor dierenbelangen (kleinste partij en tevens de oudste)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki