Wikia


Wodanson

Germannicus Wodanson

De religie van Horigheim is een overzicht van de godsdiensten en religies die Horigheim rijk is. Aangezien al sinds 1920 kerk- en staat gescheiden zijn van elkaar, kent Horigheim geen staatsgodsdienst meer. In het verleden (tot 1920) was die er echter wel, namelijk de Protestantse kerk.

Het meerendeel van de Horigheimers is protestant (zo'n 54%). Zo'n 11% is Rooms-Katholiek, 6% volgt de oude Germaanse goden (de Wodanson Cultus van Germannicus Wodanson die de oude Germaanse goden volgt) en 4,5% aanbidt moeder aarde. Dan zijn er nog moslims (3%), hindoes (2,2 %) en boeddhisten (1,0%). Verder zijn er humanistische christelijke minderheidsgroepen en atheisten en agnostici. Ook doet het "ietsisme" het goed (geloven in "iets" maar niet exact weten wat dit "iets" inhoudt).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki