Wikia


Adalbrecht IV

Koning Adalbrecht IV

Het Storminger Rijk was een land dat heeft bestaan voor enkele honderden jaren vanaf de oprichting in 854 tot het einde in 1856. Het was een groot en uitgestrekt gebied, het land werd geteisterd door heftige stormen, windhozen, tornado's, overstromingen. De winters waren lang en koud, de zomers kort en fris.

Het Storminger Rijk werd veroverd door Zuiderland in de jaren '50 van de 19e eeuw. Na eeuwenlange oorlogen werd het uiteindelijk door de Zuiderlandse generaal Alfons Pecker overwonnen. De laatste koning van het Verenigde Storminge, Adalbrecht IV, vluchte toen het land uit. Het Rijk werd onderverdeeld in twee districten, Oost-Storminge en West-Storminge. Toen Zuiderland werd geannexeerd door Waaiendland werd elk dorp een eigen gemeente. Dit was zo tot 2006 toen er een grote fusie was in Zuiderland. Hiermee zijn alle dorpen gefuseerd en nu zijn er op het voormalige grondgebied van het rijk nog maar twee gemeenten., die allebei, dezelfde namen dragen als de districten.

CultuurEdit

De Stormingers waren een ruig volk. Ze leefden voornamelijk van de jacht, de visserij en de buit die ze veroverden met buitenlandse veldtochten. Polygamie was er heel gewoon: Adalbrecht IV had drie vrouwen en twaalf zonen.

OorlogenEdit

Vele oorlogen werden in en buiten het Storminger Rijk (RS) gevoerd. Ook nadat het rijk was ontbonden vochten de nazaten van de laatste koning nog onderling om het grondgebied van het Rijk. Dit leidde tot de Tienjarenoorlog en de oprichting van de stedenfederatie Raadssteden in 1941.