Wikia


De Tienjarenoorlog was een oorlog die duurde van december 1930 tot januari 1941, al waren de gewapende conflicten al bezig sinds 1909. De Tienjarenoorlog was een oorlog die werd gevoerd om land in Oost-Storminge. Er werd door de zonen en kleinzonen van Adalbrecht IV die zich tot machtige krijgsheren hadden ontwikkeld, gevochten om het grondgebied van het voormalig Storminger Rijk (SR). Er vielen duizenden doden tijdens deze oorlog.

De oorlog werd door hulp van de centrale overheid in Nieuwlande beindigd in het jaar 1941. De stedenfederatie Raadssteden, bestaande uit zeven steden en later acht, werd opgericht. Zodat de steden een beter toezicht op elkaar hadden en een centraler gezag, om meer strijd te voorkomen.