Wikia


De VN (Vrije Nithacanen) is samen met de NDSP de grootste politieke partij van de Nithacaanse Archipel. De partij is in 1960 opgericht.

Programma Edit

De VN is gematigd rechts en progressief, doch een stuk conservatiever dan zijn tegenhanger NDSP. Net als deze partij is de VN voor een vrije internationale handelseconomie, doch wel voor het behoud van waarden, normen en tradities. Verder heeft de partij, zoals trouwens ook de NDSP geen echt vast programma. Aan politiek wordt op de archipel dan ook niet veel aandacht geschonken. Beide partijen liggen dan ook dicht tegen elkaar aan; stemmen is eerder een gewoonte dan een recht voor de bevolking.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki