Wikia


Waaghuizen is een middelgrote stad met 95,154 inwoners. Waaghuizen ondstond toen twee dorpen gezamelijk optrokken onder naam Stede Waag in 1655. In 1693 werd de status stede veranderd in stad door Hertog Frank II

Sinds de jaren '50 is Waaghuizen lid van de Raadssteden, een federatie van acht grote steden uit Oost-Storminge. Waaghuizen ligt naast Harkum. De burgemeester is Martine Kortewijk.

VerkeerEdit

Er is in de stad een intercitynetwerk genaamd LakeRail dat het verbind met De Stikkel. Daarnaast zijn er 3 stedelijke expresswegen, de Zuiderweg, de Damweg en de Baan van Burgen